Mennyi időbe telik megtanítani a kutyának az egyes vezényszavakat? Mikor lesz végre jól nevelt?

A fenti kérdés sokszor hangzik el a kutyaiskolában, a válasz azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű, hiszen nagyon sok tényező képes ezt befolyásolni. A következőkben egy családi kedvencnek szánt kutya megtanítására vonatkozóan szedtük össze az erről szóló legfontosabb tudnivalókat. A tanítás időtartamát az alábbiak befolyásolják:

 1. a kutya adottságai
 2. a gazda adottságai
 3. a kutya-gazda páros harmóniája
 4. szorgalom
 5. képzési módszer

1. A kutya adottságai nagyrészt fajta ill. egyedfüggőek, ezért is fontos, hogy a fajta eredetének, tenyésztési céljának még a vásárlás előtt alaposan utána nézzünk – amennyiben fajtatiszta kutyában gondolkodunk – ezzel könnyítve meg a későbbi dolgunkat.

A juhászkutyák (pl. mudi, puli, border collie), munkakutyák (pl. németjuhász, dobermann…) és egyes vadászkutyák (pl. vizslák, labradorok) alapvető feladatához tartozott a gazdával való szoros együttműködés, így általában ezekkel a fajtákkal a tanítás szempontjából könnyebb dolgunk van, mint a más célra kitenyésztett társaikkal, pl. kajtató-, hajtó kutyák, kotorékebek, szánhúzók…

Egy családi kedvencnek szánt kutya tanításánál a legideálisabb eset, ha

 • könnyen motiválható: jutalomfalattal/játékkal könnyen magunkra tudjuk vonni a figyelmét,
 • de mégis viszonylag nyugodtabb,
 • együttműködő.

Ami a sport- és munkakutyáknál kívánatos, sőt előny, az egy házi kedvenc képzésénél általában hátráltató tényező: pl. ha a kutya túl pörgős, aktív, nehezen lehiggasztható, motivációs eszközök láttán „elveszti az eszét”. Ezt egy kezdő kutyatartó nehezen tudja kezelni, a kutya irányítása nagyobb tapasztalatot, hozzáértést igényel. Ebből kiindulva egy családi kedvencnek vett fajtatiszta kutya esetében nem feltétlenül cél, hogy aktívan dolgozó ősökkel rendelkezzen.

Nehezíti a gazda helyzetét, ha a kutya nehezen aktivizálható (lusta), kevéssé vagy egyáltalán nem motiválható, az együttműködési hajlama nagyon alacsony, erős önállósággal rendelkezik.

A tanulás mértékét ezen felül meghatározza a kutya kora is: minél fiatalabb, annál fogékonyabb és annál gyorsabban tanul, bár pozitívum, hogy a kutyák életük végéig képesek tanulni. Itt említeném meg, hogy a kutyának magát a tanulást, a koncentrációt is meg kell tanítani, így könnyebb helyzetben vagyunk egy olyan felnőtt kutyával, akivel kölyökkora óta rendszeresen foglalkoztunk, ellenben pl. egy olyan mentett kutyával, aki fél életét láncon töltötte. Ez utóbbi esetben sincs veszve semmi, csak az elején több időt kell szánni az alapok letételére.

2. A gazda adottságaihoz tartozik a nyitottság, türelem, következetesség, határozottság, szorgalom, ösztönös jó képességek.

3. Kutya-gazda páros harmóniája: mennyire illenek össze temperamentumban. Rossz párosítások lehetnek pl.: lassú, megfontolt gazda egy túlpörgős vizslával, egy határozatlan gazda egy magabiztos, nagy testű, erős német juhásszal vagy éppen ellenkezőleg egy aktív, pörgős gazda egy lusta melákkal. Természetesen leggyorsabban az egymáshoz illő kutya-gazda párosok tudnak fejlődni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ilyen szerencsés gazda lenne a legügyesebb tanár, ugyanis sok esetben egy „nehezebben” kezelhető kutya tanítása közben több tudásra lehet szert tenni.

4. Szorgalom: ha látványos és gyors eredményt szeretnénk elérni, akkor optimális esetben a feladatokat naponta, de legalább két naponta 5-10 perces gyakorlásra elő kell vennünk.

5. Képzési módszer:

Alapvetően a kiképzési módszerek 2 nagy csoportra oszthatóak:

 • a vezényszó tanítása fizikai kényszerrel történik
 • a vezényszó tanítása fizikai kényszertől mentesen történik (pl. klikker képzés)

A fizikai kényszeren alapuló tanítás (fojtó nyakörvön vannak a kutyák, ültetésnél lenyomom a fenekét és felhúzom a nyakörvet, fektetésnél beletaposok a pórázba) véleményem szerint talán kevesebb hozzáértést igényel a gazdától, könnyebben, sablonosabban alkalmazható a kiképző számára, viszonylag gyorsabban stabilabb és pontosabb eredményt ad, mint a kényszermentes tanítás, DE miért is kéne fizikai kényszert alkalmaznom, ha anélkül is megtaníthatom kutyámnak a vezényszavakat! Egyrészről vannak kutyák, akik ezt a fajta fizikai kényszert nem bírják el, sőt vannak gazdák is, másrészről miért „bántom” azért, amit még nem is kéne tudnia, hiszen még el sem magyaráztam neki, hogy mit akarok tőle. Itt is szeretném kiemelni, hogy elsősorban családi kedvencek kiképzéséről beszélek, ahol nem feltétlenül cél, hogy centiméterre pontosan bal láb mellett üljön vagy éppen gyönyörűen, szorosan párhuzamosan meneteljen mellettük…sok gazdának ez nem elvárása.

A kényszermentes képzés lényege, hogy fizikai ráhatástól mentesen (pl. jutalomfalat megfelelő helyre helyezésével) tanítjuk meg a kutyának, hogy mit szeretnénk tőle, majd hozzákötjük a megfelelő vezényszót. Ebben az esetben maga a vezényszó tanítása teljesen kényszermentes. Fizikai kényszer itt a tanításon túl, a feladat minden körülmények között való megkövetelésénél jöhet elő, amennyiben erre szükség van.

Ez a fajta tanítás véleményem szerint mind a gazda, mind a kiképző részéről komolyabb odafigyelést, tudást, sőt a kiképző részéről ezen felül nagyfokú kreativitást igényel, másfelől a gazda sokkal összetettebb képet kap arról, hogy a kutyák hogyan működnek, hogyan gondolkodnak, arról nem is beszélve, hogy mindkét fél örömmel tanul. A kényszermentes tanítás „hátránya”, hogy a pontosság és stabilitás elérése hosszabb időt és tudatosabb munkát vesz igénybe, de valljuk be, hogy ez a fajta tanítás a jelenlegi társadalmi felfogáshoz mindenképpen közelebb áll, mint az előző.

Mielőtt rátérnék, hogy tapasztalatok alapján mennyi időbe telik az egyes vezényszavak, feladatok elsajátítása, tisztázni szeretném, hogy annak milyen lépéseit különítem el:

 1. kutya megértse a feladatot:
 2. A, Adott vezényszóra és kézjelre mindig a kívánt viselkedést produkálja (pl. leüljön). B, A viselkedést csak hangjelre (pl. „ül!”) is megcsinálja kézjel és testjelek segítsége nélkül

 3. a feladatot stabilan, biztosan tudja végrehajtani (pl. pozícióban tartás ültetésnél, fektetésnél)
 4. azt minden körülmények között végre is hajtsa (feladat megkövetelése)

A következő becsült időtartamok a kényszermentes tanítás esetén mérvadóak, amennyiben a gazda naponta, de minimum két naponta 5-10 percet rászán a gyakorlásra:

ALAPVETŐ VEZÉNYSZAVAK:

Ültetés (nem bal láb mellett)

1. A kutya megértse a feladatot: kb. 2 gyakorlás (5-5 ültetés kérése), kézjel kivétele: további kb. 1-2 hét

2. Stabilitás, biztos végrehajtás: további kb. 2-3 hét

3. Minden körülmények között végrehajtsa: további kb. 1-2 hónap

Fektetés (nem bal láb mellett):

1. A kutya megértse a feladatot: kb. 1 hét (azoknál a kutyáknál, ahol eszköz segítségével történt a fektetés – pl. sámli alatt áthívva – , azoknak maga a feladat megértése 1-2 héttel hosszabb lehet), testjel (lehajolás) kézjel (lemutatás) kivétele: további 1-2 hét

2. Stabilitás, biztos végrehajtás: további kb. 1-2 hónap

3. Minden körülmények között végrehajtsa: további kb. 1-2 hónap

Helyben maradás:

1. A kutya megértse a feladatot: stabilan ülő, fekvő kutya esetében kb. 1 hét alatt elérhető a biztos 5 lépés távolság, ennek hiányában 2-3 hét

2. Stabilitás, biztos végrehajtás (egyetlen vezényszó kiadásával háttal tudjunk eltávolodni tőle, kutya stabilan tartsa a pozícióját még akkor is, amikor visszaérkezünk hozzá, kb. 10 lépés távolság): további kb. 1-2 hónap. Amíg nem stabil a helyben maradása a kutyának, addig sohase hívjuk oda magunkhoz a feladat végén, hanem mindig mi menjünk vissza hozzá!

3. Minden körülmények között végrehajtsa (10-15 lépésre vagy hosszabb időre (pl. 2 percig), de rövidebb távolságon ott maradjon): további kb. 2-3 hónap

Laza pórázon séta (nem lábnál követés!):

1. A kutya megértse a feladatot: kb. 1 hét

2. Stabilitás, biztos végrehajtás zavarás mellett, gazda folyamatos figyelése mellett: további kb. 3-4 hónap

3. Minden körülmények között végrehajtsa, gazdának ne kelljen rá figyelni: további kb. 6-12 hónap

Amennyiben kölyökkutyánktól az első naptól kezdve nagyon tudatosan megköveteltük a laza pórázt, úgy ez az idő lényegesen lecsökken és miután megszokott viselkedéssé válik, így nagyon stabil is lesz.

Behívás:

1. Motivációs eszközökkel a vezényszó megtanítása, végrehajtás nyugodt ingerszegény környezetben (zárt területen vagy hosszú pórázon): kb. 2-3 alkalom

2. Előre tervezett zavarás mellett megkövetelés (pl. hosszú pórázon): további kb. 1-2 hónap

3. Póráz levétele mellett behívás megkövetelése ingerszegény környezetben: további kb. 1 hónap

4. Póráz levétele mellett behívás megkövetelése zavarás mellett: további kb. 2-3 hónap

Kölyökkutya esetében a feladatok megkövetelését toljuk későbbre (érettségtől függően 5-7 hónap kortól). Sok gazdának csalóka lehet, hogy a kölyökkutyák rendkívül gyorsan tanulnak, mégsem szabad túl korán sok elvárást raknunk rájuk, hiszen célunk inkább az, hogy rövid, játékos tanulások során megtanuljanak tanulni (rövid ideig, nyugodtan koncentrálni a feladatra, figyelni a gazdára és jelzéseire) és a feladatokat lelkesen hajtsák végre. Ekkor még csak a későbbi feladatok alapozása történik meg.

Fontos megemlíteni azt is, hogy ha azt szeretnénk, hogy kutyánk a tanultakat élete végéig megbízhatóan végrehajtsa, akkor nem elég egyszer megtanítanunk neki, hanem a gyakorlatokat szinten is kell tartani (pl. helyben maradás), azaz időről időre elő kell vennünk gyakorolni!

Befejezésképpen szeretném ismét kihangsúlyozni, hogy mivel minden kutya-gazda páros más és más, így ezek az időintervallumok csak irányadóak, amitől pozitív ill. negatív irányban is el lehet térni, mégis talán segítség lehet annyiban, hogy mielőtt belekezdünk az egyes vezényszavak megtanításába, már tisztábban lássuk, hogy kb. mennyi időt, tudatos munkát kell rájuk szánni!

Szita Boglárka